DONANMA-İ OSMANİ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNAME- İ ESASİSİ, İstanbul Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1327 (1911), 20 sayfa.