SEFÂİN-İ BAHRİYE-İ TİCARİYE KAPTAN VE ÇARKCILARI ‘BUHAR VE MOTOR’ İLE KILAVUZLAR VE YAT KAPTAN VE ÇARKCILARINCA AHZİ İKTİZA EDEN ŞEHADETNÂMELER HAKKINDA TALİMÂTNÂMENİN SEKİZİNCİ MADDESİ MUCİBİNCE TANZİMİ İKTİZA EDEN MESÂİL-İ İMTİHANİYEYE DAİR TALİMÂTNÂME, İstanbul, Bahriye Matbaası, Milli Müdefaa Vekâleti, 1340 [1924]. 93 s.