TÜRKİYE ADALAR DENİZİ KILAVUZU: İNOZ’DAN MARMARİS BURNUNA KADAR, Ahmed Rasim [Barkınay], İstanbul, Matbaa-i Bahriye, Bahriye Vekâleti Donanma Dairesi, 1926. 215+23 s, 1 plan, 4 levha.