YADİGÂR-I ŞEMSÎ: Bursa’da mevcut dergahlardan güziran eden meşayih-i kiramın teracim-i ahvalinden bahisdir, Mehmed Şemseddin, BURSA, Matbaa-i Vilayet, 1332 [1916]. 274+4 s.