KAFKASYA VE TÜRKİSTAN VİLÂYETLERİ BUHARA VE HİYVE HANLIKLARI. COĞRAFÎ, SİYASÎ, TARİHÎ VE İSTATİSTİKÎ MÜCMEL MALÛMÂT, mütercimi: Nazmi, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1334 [1918]. 63+2 s, 2 levha