KAFKAS TEÂLİ CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul, 1337 [1921]. 7 s.