TÜRKİYE SÂLNÂMESİ 1927 - BİRİNCİ SENE = ANNUAIRE DE LA TURQUIE POUR LE COMMERCE ET INDUSTRIE TURQUE, Anadolu Matbaası, Hüseyin Hulkî, İstanbul 1927. 19 + 1322 + 103 s.