YAZMA ESER FETÂVÂ-YI ALİ EFENDİ Hicri 1202 (miladi 1787) tarihinde Mahmud Paşa Camii İmam Hatibi Ataullah Bin Abdürrahim Efendi yazmış. 34 x 22 cm.