TIP İLE İLGİLİ 3 YAZMA ESER BİR ARADA ANKARALI HEKİM NİDÂ’Î1. Manzume-i Tıbbiye 2. Menafiü’n Nâs 3. Tıp Sözlüğü Hicri 1152 (miladi 1739) tarihinde Birgi’de (İzmir, Ödemiş) Ahmed Efendi’nin Oğlu Mehmet Emin tarafından yazılmış. 21 x 16 cm. ebatlarında