OSMANLICA 4. KOLORDU KUMANDANLIĞI ANTETLİ PERTEV PAŞA TARAFINDAN GOLTZ PAŞA’YA GÖNDERİLMİŞ MEKTUP 1914