OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI 1332 (1916) 10 Osmanlı Lirası Karşılığı HİSSE SENEDİ