TİCARET-İ BAHRİYE KAPTAN VE ÇARKÇI MEKTEB-İ ALİSİ ŞAHADETNAMESİ 1329 Hicri (1913 Miladi) Tarihli 50 x 34 cm.