Eğitim Tarihi - SANAYİ MEKTEBİ TALEBELERİ Fotoğraf. Fotoğrafın üzerinde “Sanatkarın mabedi olan amelelere daima hürmetkar olunuz, 20.08. 1340 (1924)” yazmaktadır. 23 x 30 cm. (paspartusuyla)