Tıp Tarihi - Hilmi Hüseyin Bey’e Verilmiş TIP DİPLOMASI 1323 (1907) Tarihli, 57 x 41 cm.