Demiryolları Tarihi - TÜRK DEMİRYOLLARININ USUL-Ü ZABITASINA DAİR NİZAMNAME. Afiş formunda olan bu nizamname muhtemelen istasyonlarda asılıyordu. KONYA DEMİRYOLLARI MATBAASI Basımı, 1314 (1898) tarihli 58 x 31,5 cm.