UÇAK DUYGUSU, Hakkı Aras, Koşkun Basımevi, İstanbul 1938, 16 sayfa.