SADRAZAM SAİT PAŞA (1838 - 1914) İMZALI SADARET MÜSTEŞARLIĞINA YAZILMUŞ, RUMELİ VİLAYETLERİNİN ISLAHI HAKKINDA MEKTUP 1318 (1992) Tarihli