HARBİYE MEKTEBİ DİPLOMA, Topçu Yüzbaşı Abdullah Turgut Efendi’ye Verilmiş. 1341 (1924) Tarihli. 50 x 32 cm.