MEKKE-İ MÜKERREME ve MEDİNE-İ MÜNEVVERE İLE İSTANBUL ARASINDA YAPILAN YAZIŞMALARIN KAYITLARINDAN OLUŞAN DEFTER Hicri 1317 (Miladi 1901)