MEKKE-İ MÜKERREME MAKRİKÖY (Bakırköy) POSTA MEMURU SALİH SIDKI 29 Teşrin-i Sani 1327 (Miladi 1911) 65 x 95 cm.