TIP TARİHİ VE HASTANE LOTU
Sivas Memleket Hastanesi Sertabibi Doktor Cafer Sadık Bey’in 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet Döneminde Sivas Memleket Hastanesi Önünde Diğer
Doktorlarla Beraber Fotoğrafı 1922, Sivas Hilal-i Ahmer Heyeti ile