Şair ve Devlet Adamı MUSTAFA EŞREF PAŞA (1820, Bursa - 1894, İstanbul) LOTU
• 31 ADET KABİN ve CDV FOTOĞRAF (Bir çoğu kendisine ve dönemin önemli paşa ve şahıslarına ait)
• 100 Den Fazla Fotoğraf
• Divan-ı Eşref-i Eş’âr, 1287 (1861) kitap
• Taş Baskı Mers