Hanedan - AYŞE SULTAN İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR, 1920 YILLARI