Hanedan ve Saray Hayatı - Sultan II. Abdülhamid’in TERZİSİ BOTTER İmzalı 1905 Tarihli Mektup