RESNE İNKİLAB MEKTEBİ TALEBELERİ FOTOĞRAF, 4 Haziran 1327 (1911) günü Sultan Mehmed Reşad’ın Rumeli Seyahatı esnasında kendisini karşılamak üzere toplanmış Resne İnkilab Mektebi Talebeleri 21,5 x 28 cm. (Resneli Niyazi Ailesi Koleksiyonu)