HİLAFET-İ İSLAMİYE ve BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, İsmail Şükrü, Ankara, Ali Şükrü Matbaası, 1339 (1923), 25 sayfa.