Milli Mücadele Komutanlarından FEVZİ ÇAKMAK PAŞA Fotoğraf.