Milli Mücadele Komutanlarından FEVZİ ÇAKMAK PAŞA ve ŞÜKRÜ NAİLİ PAŞA Fotoğraf.