AHMET MUHTAR BEY’İN GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA TARAFINDAN İLK WASHINGTON BÜYÜKELÇİ ATANMASI İLE İLGİLİ BERATI
33,5 x 22,5 cm.

AHMET MUHTAR BEY (D. 1870, Çanakkale - Ö. 1934)
Hukuk öğrenimi gördü. Dışişleri mesleğine girdi. 1911’de Atına elçiliğine atandı. Balkan Savaşı sırasında kısa bir süre hariciye nazır vekilliği yaptı. Osmanlı Devleti’nin Lahey (1916) ve Ukrayna (1919) elçiliklerinde bulundu. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’na İstanbul Mebusu seçildi, bu meclisin İngilizlerce dağıtılması üzerine Ankara’da toplanan ilk TBMM’ye katıldı. 1920 ve 1921’de iki kez dışişleri bakan vekilliği yaptı. Bir süre Moskova’da elçi olarak bulundu. 1923 seçimlerince yeniden İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Washington büyükelçiliğine atandı (1927).