Başkomutan MUSTAFA KEMAL PAŞA’nın Eskeşihir’de Askeri Teftiş Etmesi Fotoğraf. Arkada görülenler; Franklin Bouillon, General Saro ve Bulgar Heyeti. 8 x 11 cm.