YENİ TÜRK ALFABESİ, İstanbul Ahmet İhsan Matbaası, 1928, 40 sayfa.