BİLGİ MATBAASI HURUFAT KATALOĞU, Ulvi Olgaç, İstanbul, Bilgi Matbaası, 1937, 24 s.