İSTİKLAL SAVAŞINDA GARP CEPHESİ NASIL KURULDU, Rahmi Apak, kapak: İhap Hulusi, İstanbul, Güven Basımevi, 1942. 188 s.