BİZİM KOĞUŞ - Hikâye, Rıfat Ilgaz, İstanbul, Gar Yay., 1959. 111 s. “Kardeşim değerli veremci Müeyyet Boratav’a sevgiyle… Sen alınma emi? 25.III.1959 Rıfat Ilgaz” ibaresiyle ithaflı ve imzalıdır.