ÇAĞRILMAYAN YAKUP Edip Cansever, İstanbul, de Yayınevi, 1966. 62+[2] s. “Kardeşim Asım Bezirciye sevgileriml E. Cansever, 1966,” ibaresiyle imzalı ve ithaflıdır.