YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1316 [1899]32 s, resimli Alman İmparatoru Wilhelm ve eşinin 23 Ekim1898 tarihindeki İstanbul ziyaretleri için hazırlanmış kitapçık…