MİFTAHÜ’L-KÜTÜP VE ESÂMİ-İ MÜELLİFİN FİHRİSTİ, [Osmanlı Müelliflerinin], Ahmed Remzi [Akyürek], İstanbul, 1928. 177 s.