İNŞAÂT VE İMALÂTTA VAHİD-İ KIYASİ-İ FİYAT YAHUD İŞÇİLİK: Ali Talât, İstanbul, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Neşriyatı, 1340 [1924]. 4 cilt: c.1 - 14+194 s.; c.2 - 201 s.; c.3