SALNAME, KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİ, 18. Defa, Kastamonu Vilayeti Matbaası, 1312 (1894) 376 s.