KÖREBE, Cenab Şehabeddin, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1333 [1915], 45 s.