ANADOLU OSMANLI DEMİRYOLU VE BAĞDAT DEMİRYOLU ŞİRKET-İ OSMANİYESİ İDARESİNİN İÇ YÜZÜ, Gavriel Arhangelos , İstanbul, Mahmed Bey Matbaası, 1327 [1911]. 254+152 s.