GEMİCİ DİLİ, Lütfi Gürçay, İstanbul, Deniz Matbaası, 1943. 420 s. Türkçe’de konusuyla ilgili ilk kaynak kitaplardan biridir…