TURKISCH-DEUTCHES WORTERBUCH Türkçe Almanca Sözlük Hakkı Tewfik(Galandjizade) Alman Bankası Memurlarından -1907 390 s.