KAMÛS-I RUMÎ. Rumca’dan Türkçe’ye, Yuvanaki Panayotidis, İstanbul, Yovanaki Panayoditis Matbaası, 1897-1898, 2 cilt: 2048 sayfa, dönemin yorgun cildlerinde. En kapsamlı Rumca - Osmanlıca sözlüklerden biridir…