SALAVATİ’L MEŞİŞİYE ŞERHİ, Şerh eden İsmail Hakkı, 1863, 80 sayfa