1928 SENE-İ MALİYESİNE MAHSUS BÜTÇEDİR, İstanbul 1928 Devlet Matbaası, Türkiye Cumhuriyet Maliye Vekâleti Neşriyatı, 564 s.