HADİKAT-İ SÜEDA (Mutluların Bahçesi), Bulak Baskısı Matbaa-i Amire, 1271 (1855), 364 sayfa. Döneminin orijinal cildi içerisinde.