MANASTIR’DA II. MEŞRUTİYET KUTLAMALARI, Hanlar Önü Nam-ı Cedid-i Hürriyet Kapısında Komitaların İstikbal Merasimi KP (Editör Attar Faik)