Finans Tarihi - TÜRK
TIYATROLARI ANONIM ŞIRKETI, 1920
tarihli Bir Aksiyon Hisse Senedi