LA TURQUIE ET LES OTTOMANS, P Baudin
Paris, Imprimerie F. Jourdan, t.y., 257 s.
Yazarından ithaflı ve imzalıdır..